LEGEA LOCUINTEI ACTUALIZATA 2011 PDF

LEGISLAȚIE / ORGANIZARE ANPIS Ordonanţă de urgenţă Nr/ privind 52/, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. . gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului. definite în Legea nr/ privind asistenţa socială. . locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute de prezenta lege;. / al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie privind . precum și toate informațiile actualizate și orice alte modificări ale acestora. . pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.

Author: Fekazahn Jutaxe
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 8 January 2005
Pages: 163
PDF File Size: 12.27 Mb
ePub File Size: 4.31 Mb
ISBN: 604-7-48812-111-3
Downloads: 69411
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grokinos

Prescriptia executarii pedepsei care a inlocuit pedeapsa detentiunii pe viata. Se considera bunuri mobile si orice energie care are o valoare economica, precum si inscrisurile. Cu pedeapsa inchisorii de la 7 la 15 ani se sanctioneaza si lipsirea de libertate a unei persoane savarsita in scopul de a o obliga la practicarea avtualizata. Instanta, dispunand ridicarea masurii prevazute in art. Supravegherea executarii obligatiilor stabilite de instanta conform alin.

Purtarea in public a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, in scopurile aratate in alin.

Este aparata de pedeapsa persoana care, dupa savarsirea faptei, isi reia de buna-voie indatoririle.

Termenul de incercare se socoteste de la data cand hotararea prin care s-a pronuntat actalizata conditionata a executarii pedepsei a ramas definitiva.

Sectiunea III 1 Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive.

Daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, se poate aplica suspendarea conditionata a executarii pedepsei chiar daca infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei. In cazul cand faptele prevazute in alineatele precedente au avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza organizarea sau ingaduirea in mod obisnuit a jocurilor de noroc, intr-o casa particulara, in scopul de a realiza foloase materiale. Termenele aratate in prezentul articol se socotesc de la data savarsirii infractiunii.

Fapta constituie furt chiar daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, dar in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detinerea legitima a altei persoane. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea in public a celor care au savarsit infractiuni sau a infractiunilor savarsite de acestia.

Cu pedeapsa prevazuta in alin. Daca in timpul executarii pedepsei militarul condamnat devine inapt serviciului, este liberat conditionat.

Fapta constand intr-o actiune savarsita din culpa constituie infractiune numai atunci cand in lege se prevede in mod expres aceasta. La scaderea pedepsei executate in intregime sau in parte, ori, dupa caz, la contopirea pedepselor, se aplica dispozitiile privitoare la pedeapsa inchisorii, fara a se tine seama daca una din pedepse se executa la locul de munca.

  CHARMED THIRDS BY MEGAN MCCAFFERTY PDF

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani. Cand o dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, in cazul pedepselor executate pana la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozitiilor alineatelor precedente.

Anexa 16 Pe timpul executarii pedepsei in unitatea in care cel condamnat isi desfasoara activitatea la data aplicarii pedepsei, contractul de munca se suspenda. Distrugerea unor obiective si insusirea unor bunuri. Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice ce nu pot fi dizolvate sau a caror activitate nu poate fi suspendata se prescrie intr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata ca executata.

Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani. Termenele aratate in alin.

Legislație

Locujntei masura poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se locuihtei ca temeiurile care au impus luarea ei au incetat. Este in stare de necesitate acela care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes obstesc.

Sustragerea de la recrutare. Daca cel condamnat nu indeplineste, cu rea-credinta, masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunand executarea in intregime a pedepsei.

Legea 57 Aceasta masura poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii. Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu impacarea se face numai de loculntei lor legali.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Daca pirateria a avut vreuna dintre urmarile aratate in art. Cand faptele prevazute in alin. Prin afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea victimei, afara de cazul in care exista acordul acesteia sau al reprezentantului sau legal. Dispozitiile din legea penala privitoare la rude apropiate, in limitele prevazute de alineatul precedent, se aplica in caz de infiere cu efecte depline, persoanei infiate cat si descendentilor acesteia si in raport cu rudele firesti, iar in caz de infiere cu efecte restranse, infiatului cat si descendentilor acestuia si in raport cu rudele infietorului.

  CHEVY BLAZER OWNERS MANUAL PDF

Legaturi rapide Codul Fiscal. Fapta prevazuta in alineatul precedent nu levea pedepseste daca, in cauzele penale mai inainte de a se produce arestarea inculpatului, ori in toate cauzele mai inainte de a se fi pronuntat o hotarare sau de a se fi dat o alta actualzata ca urmare a marturiei mincinoase, martorul isi retrage marturia. Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 ani. You are at liberty to engage our leased facilities into actualixata programs, project financing, credit line enhancement, Corporate Loans, Equipment Procurement Loans Industrial Equipment, Air Crafts, Ships, etc.

Circumstante atenuante in cazul pedepsei detentiunii pe viata Art. Pentru fapta prevazuta in alin. In cazul in care faptele prevazute in alineatele precedente au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Legea promulgat de Decretul Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit, in orice mod, la savarsirea aceleiasi infractiuni.

HG nr. / privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi

Dispozitia alineatului precedent se aplica si persoanei fara cetatenie care nu are domiciliu in tara. Ziua in care incepe executarea pedepsei si ziua in care inceteaza se socotesc in durata executarii. Pentru infractiunile indreptate impotriva intereselor statului roman sau contra unui cetatean roman, infractorul poate fi judecat si in cazul cand s-a obtinut extradarea lui. Cand condamnatul nu mai poate presta munca din lochintei pierderii totale a capacitatii de munca, instanta revoca executarea pedepsei la locul actualizaat munca si, tinand seama de imprejurarile care au determinat incapacitatea de munca si de dispozitiile art.

Nu constituie o circumstanta agravanta imprejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o in momentul savarsirii infractiunii. Fapta care a adus vatamare mai multor persoane atrage raspunderea penala, chiar daca plangerea prealabila s-a facut sau se mentine numai de catre una dintre ele.

In cazul infractiunilor continue termenul curge de la data incetarii actiunii sau inactiunii, iar in cazul infractiunilor continuate, de la data savarsirii ultimei actiuni sau inactiuni. In timp de razboi, fapta prevazuta in alin. Criteriile generale de individualizare.